0232 343 04 03
0530 407 00 78

Ergoterapinin ​Uygulandığı Tanı Grupları

Ergoterapinin ​Uygulandığı Tanı Grupları

• Duyu Bütünleme Bozukluğu
• Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
• Otizm
• Serebral Palsi
• Down Sendromu
• Gelişimsel Gecikmeler
• İnce ve Kaba Motor Fonksiyon Bozukluğu
• Zihinsel Engeller
• Psiko-sosyal Bozukluklar gibi tanı gruplarıyla çalışırlar.