0232 343 04 03
0530 407 00 78

Ergoterapist Kimdir?

Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 4 yıllık ‘’Ergoterapi’’ bölümünü bitiren kişiler ergoterapist unvanına sahip olur. Ergoterapistler herhangi bir problem nedeniyle günlük yaşama katılım performansı etkilenmiş tüm bireylerin günlük yaşam, iş-üretkenlik, boş zaman aktivitelerine katılımını anlamlı ve amaçlı aktivitelerle arttırmayı hedefleyen kişilerdir. Kişiler ergoterapi sürecine aktif olarak katılırlar. Sonuçlar kişi merkezlidir ve çeşitlidir.

Ergoterapi, her yaştan  bireyin  yaşam rolleri ve bu rollerin gereği görev ve aktiviteleri  (oküpasyonlar) yapabilirliğini sağlamak yolu ile iyi olmayı, sağlığı ve topluma katılımı geliştiren bir meslektir. Ergoterapistler, kişilerin günlük yaşamda istedikleri, ihtiyaç duydukları ve yapmayı seçtikleri oküpasyonlara ve aktivitelere  katılımlarını sağlamak, fonksiyonu, kapasiteyi ve katılımı iyileştirmek için aktiviteleri ve fiziksel ve sosyal ortamları uyarlayarak, günlük işleri yapmanın yeni yollarını keşfederler. Aktivitelerin terapi amacı ile kullanılması için ergoterapistler, aktivite yapısı, kültürel, psikososyal, fiziksel ve çevresel bağlamları dikkate alıp, önleme ve tedavi stratejileri oluştururlar.

22 Mayıs 2014 tarihli 29007 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Meslek Mensuplari ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik’te Ergoterapistin görev tanımı aşağıdaki şekilde yer almıştır.

  • Bireyin ev, iş ve okul ortamlarında fonksiyonel potansiyelini değerlendirerek performansını en üst düzeye çıkarmak ve çevreye uyumunu sağlamak için önerilerde bulunur.
  • Bireylerin ortaya çıkan fonksiyonel sınırlılıklarını değerlendirir, günlük faaliyetlerini ve mesleklerini sürdürecek uygulamaları yapar.
  • Bireylerin duygusal, psikososyal, gelişimsel ve fiziksel yeterliliklerini mesleği ile ilgili ölçüm ve testleri kullanarak değerlendirir.
  • Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı sağlamaya yönelik yöntemler ile araç-gereçleri belirler ve kullanımını öğretir.
  • Bireysel ve grup olarak mesleki, sosyal, sanatsal ve eğitim aktivitelerinin kullanımıyla ilgili rehabilitasyon programları yapar ve uygular.
  • Duyu algı motor bütünleme eğitimini ve bu alanlarda da ergoterapistler uygular.
  • Kişilerin topluma katılımını etkileyen kişisel çevresel ve aktivite performansına ait problemleri değerlendirir.
  • Dışlanmış bireylerin topluma kazandırılması için gerekli değerlendirme ve rehabilitasyon işlemlerini yürütür.