0232 343 04 03
0530 407 00 78

Uzman Psikolog Şeyma GÜRNAL

 • Ege Üniversitesi, Aile Danışmanlığı, 2015 (Yüksek Lisans)
 • Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji, 2009 (Lisans)

Çalışma Alanları

Aile Danışmanlığı‌
Çocuklara Yönelik Psikolojik Danışmanlık
Ergenlere Yönelik Psikolojik Danışmanlık

Kullandığı Psikoterapi Teknikleri

 • Oyun Terapisi
 • Aile Destekli Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
 • Sanat Terapisi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Çözüm Odaklı Terapi

Deniz Yıldızı’nda Koordine Ettiği Çalışmalar

 • Bireysel Seanslar
 • Grup Seansları
 • Aile Terapisi
 • Bebekler için Danışmanlık
 • Uzman Eğitimleri
 • Stajyer Eğitimleri
 • Ailelere ve Okullara Yönelik Seminerler

Aldığı Eğitim ve Sertifikalar

 • Aile Destekli Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi – Online (5 saat) Klinik Psk. Birgül Bakay, Oyun Terapileri Derneği. Nisan 2020.
 • Psikodrama Yöntemiyle “Çocuk, Ergen ve Aileyle Çalışmak” Atölye Çalışması (8 Saat), Prof. Dr. Bahar Gökler. Kasım 2017, İzmir.
 • Çocuk ve Gençlerle Sanat Terapisi Eğitimi (27 Saat), Klinik Psk. Olcay Güner ve Klinik Psk. Nur Dinçer Genç. Mayıs 2017, İzmir.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Eğitimlerde Metafor, Oyuncak ve Terapötik Kartların Kullanımı Eğitimi, Psk. Dr. Nevin Dölek. Aralık 2016, İzmir.
 • Sanat Terapisi Eğitimi 3. Modül “Psikolojik Travmada Sanat Terapisi Kullanımı” (16 Saat), Klinik Psk. Olcay Güner, Klinik Psk. Nur Dinçer Genç, Uzm. Psk. (Sanat Psikoterapisti) Aslıhan Özcan. Şubat 2016, İzmir.
 • Sanat Terapisi Eğitimi 2. Modül “İmge ve Hikayelerle Derinlemesine Çalışma” (16 Saat), Klinik Psk. Olcay Güner ve Klinik Psk. Nur Dinçer Genç. Kasım 2015, İzmir.
 • Sanat Terapisi Eğitimi 1. Modül “Sanat Terapisi ile Tanışma” (16 Saat), Olcay Güner, Klinik Psk. Nur Dinçer Genç. Ekim 2015, İzmir.
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Stephen M. Langer, Ph.D. Northwest Brief Therapy Center. Nisan 2014, İzmir.
 • Oyun Terapisi Eğitimi 1. Modül (50 Saat), Klinik Psk. Birgül Emiroğlu Bakay, Oyun Terapileri Derneği. Mart-Haziran 2013, İzmir.
 • Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi (42 Saat), Dr. M. Hakan Türkçapar, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği. Mart-Temmuz 2013, İzmir.
 • Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi, Selen Ayas, Psikoloji Eğitimleri ve Terapileri Derneği. Mayıs 2011, İzmir.
 • Çocuklar için Projektik Testler Eğitimi (C.A.T, Louisa Duss), Dr. Selen Ayas, Psikoloji Eğitimleri ve Terapileri Derneği. Mart 2011, İzmir.
 • Oyun Terapisi Eğitimi (15 saat), Selen Ayas, Psikoloji Eğitimleri ve Terapileri Derneği. Kasım 2010, İzmir.
 • Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi, Lider İnsan Kaynakları. Kasım 2005, Ankara.

Katıldığı Kongreler

 • 2. Gelişim Psikolojisi Sempozyumu, “Yaşam Boyu Gelişim: Teoriden Uygulamaya Güncel Araştırmalar”. Eylül 2019, İzmir.
 • 3. İzmir Psikodrama Günleri, “Evrensel Kimliğim, Spontan Kendiliğim”. Mart 2018, İzmir.
 • 1. Travma Sempozyumu, “Geçmişten Günümüze Psikolojik Travma ve Yitirilmeyen Umutlar”. Aralık 2017, İzmir.
 • 3. İzmir Nuri Bilgin Psikoloji Günleri. Mayıs 2017, İzmir.
 • 8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, “Umudu Yeşertmek”. Mayıs 2017, Ankara.
 • 2. İzmir Psikodrama Günleri, “Kırk Pare”. Mart 2017, İzmir.
 • 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, “Barış ve Psikoloji”. Eylül 2016, İzmir.
 • 2. İzmir Nuri Bilgin Psikoloji Günleri. Mayıs 2016, İzmir.
 • 1. Çocuk Psikoterapileri Sempozyumu, Oyun Terapileri Derneği. Ocak 2013, İstanbul.
 • 16. Ulusal Psikoloji Kongresi. Nisan 2010, Mersin.
 • 4. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, “Farklı Bakışlar, Benzer Görüşler”. Mayıs 2009, İzmir.
 • 13. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, “Medyadan Önce Medyadan Sonra”. Temmuz 2008, Ankara.
 • 12. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, “Risk Altında Yaşamlar”. Temmuz 2007, KKTC.
 • 11. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi. Temmuz 2006, İzmir.

Katıldığı Çalışma Grupları

 • Psikodinamik Yönelimli Vaka Çalışması Grubu, Doç. Dr. Sedat Işıklı. I. Travma Sempozyumu. Aralık 2017, İzmir.
 • Travma Terapisinde Hastayla İletişim ve Güven Çalışma Grubu, Yrd. Doç. Dr. Çağay Dürü. I. Travma Sempozyumu. Aralık 2017, İzmir.
 • “Psikoterapide Zor Vakalar” Çalışma Grubu, Yrd. Doç. Dr. Çağay Dürü. Türk Psikologlar Derneği. Aralık 2017, İzmir.
 • Gestalt Egzersizleri ile İçimdeki Dişil ve Erilin Dansı Çalışma Grubu, Prof. Dr. Nilhan Sezgin. VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu. Mayıs 2017, Ankara.
 • Şema Terapi: Genel İlkeler Çalışma Grubu, Doç. Dr. Gonca Soygüt. IV. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu. Mayıs 2009, İzmir.

Bilimsel Katkıları ve Mesleki Paylaşımları

 • Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü Kariyer Günü “Aile Danışmanlığı” Sunumu
 • 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, “Öğretmenler için Okullarda Akran Zorbalığına Karşı Koruyucu Önlemler Eğitimi” Bildiri Sunumu. Eylül 2016, İzmir.
 • “Psikoloji Öğrencileriyle Teoriden Pratiğe Paylaşım Grubu” koordinatörü, 2015-2016, Deniz Yıldızı, İzmir.
 • “Psikoterapide Oyun Terapisi Tekniklerinin Kullanımı” Sunumu, Ege Üniversitesi, Mayıs 2016, İzmir.
 • “Psikolojik Danışmanlıkta Ergenlik” Söyleşisi, Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencileri, Mart 2016, İzmir
 • 8. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, “Ergenlerde Madde Kullanımı ve Önleyici Programlar” Sunumu. Aralık 2013, İzmir.